Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie
0
Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie

Pool power Anti alg 1L

Pool power Anti alg 1L
Productomschrijving

Specificaties:

 • Merk: Pool Power
 • Ondersteunt bij de afweer van algen
 • Vloeistof
 • Inhoud: 1L
 • Toelatingsnummer: 11795N
 • Werkzame stof: Didecyldimethylammoniumchloride
 • Buiten het bereik van kinderen bewaren
 • Let op: Wanneer de verzegeling verbroken is, kan dit product niet geretourneerd worden

Veiligheidswaarschuwingen:

Signaalwoord (CLP)

 • Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen).
 • P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.

Veiligheidsblad:

Veiligheidsinformatieblad: Melgicide S 05

*Dit product is niet geschikt voor de Belgische markt

Productspecificaties

Artikelnummer
PPF024598BO00010021
SKU
PPF024598BO00010021
EAN
8717496960177

Recent bekeken

Pool power Anti alg 1L
Pool powerAnti alg 1L
Op voorraad

Deliverytime

€11,95 Incl. btw
   Toevoegen
   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking