Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie
0
Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie

Pool power Long chloortabletten

Pool power Long chloortabletten
Productomschrijving
Specificaties:Langzaam oplossende chloortabletten Voor continue desinfectie Te gebruiken i.c.m. chloordrijver 200gr per tablet Veiligheidswaarschuwingen: Gevarenaanduidingen (CLP) H302 Schadelijk bij inslikken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende orga...

Specificaties:

 • Langzaam oplossende chloortabletten
 • Voor continue desinfectie
 • Te gebruiken i.c.m. chloordrijver
 • 200gr per tablet

Veiligheidswaarschuwingen:

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende /oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Veiligheidsblad

 • EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Productspecificaties

Artikelnummer
PP70.100.12.124
SKU
PP70.100.12.124

Previously viewed

Pool power Long chloortabletten
Pool powerLong chloortabletten
Op voorraad

Deliverytime

€14,95 Incl. btw
   Toevoegen
   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking