Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie
0
Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie

Pool power Long chloortabletten

Pool power Long chloortabletten
Productomschrijving

Specificaties:

 • Merk: Pool Power
 • Langzaam oplossende chloortabletten
 • Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tot 7.2, en nooit mengen met andere chemicaliën
 • Bevat 1 kg 
 • Diameter van 3 centimeter
 • Te gebruiken met een chloordrijver
 • Toelatingsnummer: 11798N
 • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
 • Buiten het bereik van kinderen bewaren
 • Let op: Wanneer de verzegeling verbroken is, kan dit product niet geretourneerd worden

Veiligheidswaarschuwingen:

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende /oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Veiligheidsblad

Productspecificaties

Artikelnummer
PPF022770JA00011021
SKU
PPF022770JA00011021
EAN
8717496960238

Recent bekeken

Pool power Long chloortabletten
Pool powerLong chloortabletten
Niet op voorraad

Deliverytime

€14,95 Incl. btw
   Bekijken
   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking