Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie
0
Voor 18:00 besteld, morgen in huis
Gratis verzending vanaf €75
14 dagen retourgarantie

Pool power Long mini chloortabletten

Pool power Long mini chloortabletten
Productomschrijving

Specificaties:

 • Merk: Pool Power
 • Langzaam oplossende chloortabletten
 • Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tot 7.2, en nooit mengen met andere chemicaliën
 • Bevat 1 kg aan tabletten van 20 gram
 • Diameter van 3 centimeter
 • Te gebruiken met een chloordrijver
 • Toelatingsnummer: 11798N
 • Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
 • Buiten het bereik van kinderen bewaren
 • Let op: Wanneer de verzegeling verbroken is, kan dit product niet geretourneerd worden

Veiligheidswaarschuwingen:

Gevarenaanduidingen (CLP)

 • H302 Schadelijk bij inslikken.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie (CLP)

 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende /oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Veiligheidsblad

 • EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Productspecificaties

Artikelnummer
PPF022950JA00011921
SKU
PPF022950JA00011921
EAN
8717496960269

Recent bekeken

Pool power Long mini chloortabletten
Pool powerLong mini chloortabletten
Op voorraad

Deliverytime

€14,95 Incl. btw
   Toevoegen
   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking